Nyhetsbrev
Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyhetsbrev
Nyhetsbrev
Föreningens styrelse utger i elektronisk form ett nyhetsbrev för sina medlemmar minst sex gånger per år. Nyhetsbrevet skickas till alla medlemmar per e-post och finns även tillgänglig på denna sida för nedladdning.
 
2019-07-03 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2019|01
Sommar och semestertider är här och vi är många som ser framemot skön avkoppling, och möjlighet att njuta av sol och värme.
 
2018-12-22 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2018|03
Julen är nära, ett nytt år närmar sig och det innebär att vi faktiskt lämnar det 135:e verksamhetsåret i Kassan bakom oss. Visst är det stort och jag tror att många av oss känner historiens vingslag och den betydelsen Kassan haft för många medlemmar genom åren.
 
2018-06-20 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2018|02
Inför stundande semestertider så är det säkert många som undrar, hur blir det med vädret? Vi har haft en fantastisk vår och försommar och många funderar säkert över om soltimmarna och värmen nu är ”förbrukade” eller finns det mer kvar. Även om vi vill så kan vi inte påverka vädret och det blir som det blir.
 
2018-01-06 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2018|01
Ett år har gått och ett nytt har kommit. En tid för reflektion över det som varit och det som komma skall. Osäkerheten från början av förra året kan väl inte sägas vara helt överstånden. Men 2017 har inte bjudit på de världskatastrofer som kunnat befaras som värsta fall. Europa tycks, åtminstone för tillfället, ha lyckats bestå stresstesten och hålla ihop.
 
2017-08-26 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2017|02
Den 16 mars 1883 grundade min företrädare, konstapel Carl Johan Hamnström, denna sparkassa på Ladugårdslands polisstation tillsammans med ett tjugotal kollegor.
 
2017-03-12 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2017|01
För tredje året i följd hölls årsstämma i Odd Fellows fina lokaler. Efter mötet var det tid för förplägnad och samvaro. En del saker ur den verksamhetsberättelse som lästes upp tycker jag är värda att ta upp också här. De säger ganska mycket om vad som händer i denna aktiva kassa.
 
2016-12-29 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2016|02
Årets sista skälvande dagar och jag sätter mig att skriva ett nyhetsbrev. För ett år sedan citerade jag ett par sammanfattningar av 2015 som ett riktigt skitår. Det finns väl skäl att fråga sig om detta 2016 har blivit så väldigt mycket bättre. Alla talar om det gångna året som ett tufft år för Polisen. Ute i världen tycks ondskan inte vilja ta slut. Två oväntade valutgångar (Brexit och USA) bidrar till att göra nästa år svårt att bedöma.
 
2016-05-24 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2016|01
På räntefronten är det lugnt just nu. Riksbanken kom inte med några förändringar vid det senaste beskedet i april. Vi håller också kvar våra räntor. Den 1 juni införs de nya amorteringskraven. För kassan kommer detta inte att innebära någon förändring. Vi arbetar redan utifrån inställningen att det är viktigt och sunt att våra låntagare amorterar av i en rimlig takt.
 
2015-12-23 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2015|04
Ett riktigt skitår. Så sammanfattades 2015 både på TV4 och på en amerikansk nyhetsshow nyligen. Och det kan väl finnas viss anledning att hålla med om beskrivningen. En orolig omvärld med krig och terrorattentat. Flyktingströmmar som skapat utmaningar och påfrestningar av många skilda slag. Ute i Polismyndigheten har det under hösten ofta talats om att man går på knäna.
 
2015-09-22 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2015|03
I takt med att delar av sommaren regnade bort så dalade börserna också. Årets uppgång på Stockholmsbörsen raderades ut. Greklandskrisen dominerade nyheterna ett tag och den är väl bara temporärt uppskjuten. Och så nu stora orosmoln i broderlandet Finland. Det är i sådana tider som det känns skönt att ha hand om en verksamhet som den här kassan; där snabba vinster inte är moroten utan att medlemmarna hjälper varandra att spara och låna. Vid vår styrelsekonferens här om veckan konstaterade vi att medlemmarnas samlade kapital har växt med drygt 20 % under de senaste tre åren.
 
2015-04-07 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2015|02
Senatse ränteändringen här i kassan skedde i september förra året, under de då rekordlåga räntenivåerna som hade uppnåtts. Sedan dess har reporäntan åkter ner till noll och till och med en bra bit under det. Vid årsstämma och i nyhetsbrev har vi informerat om hur vi bevakar marknaden för att kunna reagera om behov uppstår för nya ändringar. Nu har vi kommit till det läget.
 
2015-03-02 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2015|01
Den 11 februari skedde det som överraskade i princip alla bedömare; Riksbanken sänkte reporäntan under noll. Den 18 februari, samma dag som kassans årsstämma, infördes den historiska reporäntan på -0,10 %. Spekulationerna var många om vad detta skulle innebära för marknaden. Marknadsräntorna har sänkts något men inte så mycket att vi sett behov av att anpassa oss. Vi föreslog därför oförändrade räntor till årsstämman och det antogs.
 
2014-12-22 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2014|04
Budgetkaos i Sveriges Riksdag. En reporänta som ligger på 0 %. Statliga konjunkturinstitutet talar i sin senaste prognos om en hämmad svensk tillväxt. Det är många faktorer att ha i åtanke när vi skall lägga oss på rätt räntenivå. I veckan som gick meddelade Riksbanken att det tycks som att räntehöjningar inte kommer att bli lämpliga förrän tidigast andra halvåret 2016.
 
2014-09-10 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2014|03
Styrelsen har kunnat följa hur de låga räntorna på marknaden har direkt påverkan på kassans situation. Veckans beslut från Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad innebär att nivån kommer att vara lika låg under en tid framöver. I Riksbankens prognos talas om höjningar tidigast i slutet av 2015. Kassan måste fortsätta sin anpassning till det rådande läget för att hålla en långsiktigt hållbar balans.
 
2014-07-07 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2014|02
En av styrelsens absoluta huvuduppgifter är att hitta rätt balans mellan in-och utlåningsräntor. Det kräver en aktiv omvärldsbevakning. Vid det senaste styrelsemötet stod vi inför Riksbankens beslut om reporäntas förväntades få en marginell förskjutning nedåt. Det blev dock vad som i massmedia kallats för en chocksänkning. Man sänkte med 50 punkter och aktörer på marknaden har omedelbart följt efter. Detta har tvingat även kassan till justeringar.
 
2014-04-09 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2014|01
Trots turbulens i vår nära omvärld tycks finansmarknaderna reagera tämligen lugnt. Mycket små eller inga ränterörelser i omvärlden; börser har hickat till lite grand men har gått bra sett över det första kvartalet. Utifrån detta har styrelsen bedömt att kassans räntor kan lämnas oförändrade. Sett mot andra institutioner är det fortsatt mycket bra räntor som vi kan erbjuda.
 
2013-09-25 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2013|03
Såsom aviserats i tidigare nyhetsbrev har styrelsen hållit beredskap för ränteändringar efter sommaren. Riksbanken beslutade den 4 september att hålla reporäntan oförändrad vid 1 procent utan förväntade höjningar förrän slutet av nästa år. Efter att ha tittat på andra aktörer på marknaden och de rörelser vi ser in och ut ur kassan så ser vi nu behov av en mindre justering.
 
2013-03-04 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2013|02
Riksbanken har den 20 februari 2013 beslutat att inte göra någon ändring av reporäntan. Den ligger därmed kvar på 1 procent. Bankernas ränteanalytiker tror inte att någon ytterligare sänkning är att vänta. Tvärt om förutspås stigande reporänta under året. Styrelsen upplever att Kassans räntor ligger något lågt i förhållande till efterfrågan på lån men har trots detta beslutat att lämna gällande in- och utlåningsräntor oförändrade. Eventuella justeringar kan komma att göras fr.o.m. den 1 juli 2013.
 

2013-01-22 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2013|01
Vi gick in i år 2013 på en låg räntenivå, 2,75 procent på sparande respektive 3,25 procent på lån mot säkerhet i pantbrev och 4,00 procent för lån mot borgensförbindelse. Dessa räntor kommer att hållas oförändrade åtminstone fram till den 31 mars 2013. Styrelsen bevakar utvecklingen och fattar nytt räntebeslut under mars månad.

 
2012-12-11 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2012|04
Den ekonomiska oredan i Europa består och kastar genom neddragen konsumtion och minskade investeringar också en allt större skugga över den svenska ekonomin. För drygt sex månader sedan spådde Riksbanken att räntorna nått sin bottennivå och att höjningar i flera steg var att vänta under hösten 2012 och våren 2013. Om inte - Grekland och övriga konkursmässiga länder ytterligare förvärrade krisen.
 
2012-09-09 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2012|03
Våren och sommaren har varit skakiga med krisande banker inte bara i Grekland utan också i Italien och Spanien. Även om den Europeiska Centralbanken nu försöker ta krafttag kommer det att vara fortsatt oroligt i vår omvärld. Svikande konjunktur och hög kronkurs drabbar därför även den svenska exportindustrin. För att stimulera hemmamarknaden har Riksbanken därför 2012-09-06 sänkt reporäntan med 0,25 procent.
 
2012-05-24 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2012|02
Marknadsräntorna för bo- och konsumtionslån har sedan årsskiftet rört sig marginellt nedåt trots att Riksbanken sänkt reporäntan. Det beror bland annat på att bankerna har krav på sig att bygga upp buffertar inför möjliga kreditförluster orsakade av den ekonomiska krisen i Europa.
 
2011-01-22 | NYHETSBREV
Nyhetsbrev #2011|01
Du får härmed årets första nyhetsbrev från SPDSK. Det är styrelsens ambition att fortlöpande under året informera om sådant som kan ha betydelse för ditt sparande eller dina lån i Kassan. Självfallet kan du avbeställa utskicken genom att skicka ett meddelande till ordforande@spdsk.se.
 
Adobe Acrobat Reader

Observera att alla nyhetsbrev publiceras på hemsidan i PDF format, vilket kräver att insticksprogrammet Adobe Acrobrat Reader är installerat på din dator. Den finns för gratis nedladdning på adobe.se.

 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2018
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis