Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Kalkylera

Kalkylera
På denna sida kan du räkna ut hur mycket ränta sparat kapital genererar samt hur stor din månadskostnad blir vid lån. Kalkylverktygen är enkla att använda där man anger kapital, ränta och antal år i fälten för att kunna generera de eftersökta beloppen.

Beräkna räntevinst på sparkapital
Fyll i startkapital, månatligt belopp som ska sättas in, antal år som sparandet ska pågå samt aktuell räntesats och klicka på knappen beräkna för att få fram det totala beloppet ditt sparkapital kommer växa till. Tänk på att det totala beloppet gäller enbart om samma månadtliga belopp inbetalas och att räntesatsen inte ändras under beräkningstiden.

Beräkna månadskostnad för lån
Fyll i lånebelopp, aktuell räntesats samt amorteringstiden i antal år och klicka på knappen beräkna för att få fram månadsbeloppet som du ska betala. Tänk på att beloppet gäller för den första månaden av inbetalningar och inkluderar inte amorteringsbeloppet som har bestämts enligt skuldebrev.

Viktig information
Som avskiljare för räntan kan du använda antingen punkt eller kommatecken för att kalkylverktygen ska fungera. När du har fyllt i alla fält och klickar på knappen "Beräkna", kommer resultaten upp på samma sida.

Observera att kalkylräknaren för räntevinst på sparkapital har två tidsfält, ett för år och ett för månader. För att räknaren ska fungera korrekt ska man fylla båda fälten med ett värde. Till exempel om man vill få reda på räntevinstutvecklingen för sex år framåt ska man fylla i "5" i fältet för år och "12" i fältet för månader.

* Observera att kalkylatorn för räntevinst inte tar hänsyn för skattekostnader.

 
Kalkylera månatlig lånekostnad
Lånesumma kr
Ränta %
Amorteringstid år
Kalkylera räntevinst på sparkapital *
Startkapital kr
Månatlig insättning kr
Ränta %
Spartid år
  månader

 

 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2018
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis