Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyheter » 2013-03-04
 

Nyhetsbrev #2013|02
2013-03-04 | NYHETSBREV

Riksbanken har den 20 februari 2013 beslutat att inte göra någon ändring av reporäntan. Den ligger därmed kvar på 1 procent. Bankernas ränteanalytiker tror inte att någon ytterligare sänkning är att vänta. Tvärt om förutspås stigande reporänta under året. Styrelsen upplever att Kassans räntor ligger något lågt i förhållande till efterfrågan på lån men har trots detta beslutat att lämna gällande in- och utlåningsräntor oförändrade. Eventuella justeringar kan komma att göras fr.o.m. den 1 juli 2013.

Stämma 2013
Föreningens stämma genomfördes den 20 februari. Den planerade föryngringen av styrelsen tog ytterligare ett steg genom att Krister Hansén fasades ut och ersattes av Gunnar Wärnberg. Därmed har uppdragen som ordförande, kassör och sekreterare under en tvåårsperiod övertagits av yngre aktiva delägare. De tidigare innehavarna av dessa uppdrag kvarstår ytterligare en tid som suppleanter för att möjliggöra en smidig överföring av kunskap.

Aktuellt låneläge
Många efterfrågar lån just nu och kassören tar gärna emot såväl små som stora insättningar.

Några ord från den nye ordföranden
Sedan stämman har jag numera det mycket hedersamma uppdraget som ordförande för 7:e Polisdistriktets Sparkassa. Jag har varit medlem under mer än 20 år och har därefter haft förmånen att vara med i styrelsearbetet sedan ett par år. Mitt dagliga värv har jag vid Rikskriminalpolisen. Jag har fått överta ordförandeskapet för en fin, välskött, anrik och väl fungerande kassa. Det känns mycket bra. Och jag har fått ta över rollen från Krister som jag vill tacka väldigt mycket för hans sätt att sköta ordförandeskapet. Det är också något som känns bra, att nyckelpersoner från styrelsen finns kvar och ser till att vi har kontinuitet över denna "generationsväxling".

Gunnar Wärnberg
Ordförande

Krister Hansén
Fd ordförande

 
Relaterade länkar
Nyhetsbrev #2 i PDF format
 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2012
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis