Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyheter » 2015-03-02
 

Nyhetsbrev #2015|01
2015-03-02 | NYHETSBREV

Den 11 februari skedde det som överraskade i princip alla bedömare; Riksbanken sänkte reporäntan under noll. Den 18 februari, samma dag som kassans årsstämma, infördes den historiska reporäntan på -0,10 %. Spekulationerna var många om vad detta skulle innebära för marknaden. Marknadsräntorna har sänkts något men inte så mycket att vi sett behov av att anpassa oss. Vi föreslog därför oförändrade räntor till årsstämman och det antogs.

När Riksbanken meddelade sitt beslut så skrev man samtidigt att den underliggande inflationen kan ha bottnat. SCB har också rapporterat om en högre tillväxt i Sverige än förväntat, vilket var en av målsättningarna med räntesänkningen. Å andra sidan gör en osäker omvärld att det är svårt att sia om framtiden. Styrelsen följer utvecklingen och är redo att justera vid behov. Räntehöjningar under året bedöms inte som troliga i Riksbankens prognoser.

Nytt från årsstämman
För årets stämma hade vi flyttat ut från kvarteret Kronoberg. Möte och middag ägde rum i de fina och anrika lokalerna för Odd Fellow på Västra Trädgårdsgatan. Möjligtvis bidrog detta till att det var rekordstor uppslutning. Av styrelsens redogörelse framgick att kassan fortsätter att växa. Under det gångna året har kapitalet ökat med ytterligare fem miljoner kronor till över 110 miljoner. Det är ett stort och växande ansvar att förvalta en sådan kassa.

En annan historisk händelse krävde beslut från årsmötet. Den 1 januari gick Polisen in i ny organisation. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen blev skilda myndigheter. Detta kräver en ändring av kassans stadga där man talar om vem som får bli medlem. Genom formuleringen ”anställda inom Polisväsendet” håller vi kassan öppen för nya medlemmar från bägge myndigheterna. Detta första beslut måste följas upp av ett likadant vid nästa stämma för att ändringen skall träda i kraft.

Styrelsens föryngring
I och med årets stämma togs ett stort steg mot att fullborda styrelsens generationsväxling. Ove Angelsiöö (kassör 1998-2012 och sedan vice kassör), Sören Sjöholm (sekreterare 1984-2012 och sedan suppleant) och Mats Sandahl (vice kassör 2007-2012 och sedan suppleant) tackades av mötet för sina goda insatser för kassan. Jag vill passa på att tacka dem även här och önska dem all lycka framöver.

Som ny adjungerad i styrelsen välkomnades Andreas Svensson. Andreas är 38 år gammal och har sin polisiära bakgrund i Uppsala och var dessförinnan officer. Han blir ett mycket bra tillskott i styrelsearbetet.

Ordföranden

 
Relaterade länkar
Nyhetsbrev #1 i PDF format
 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2012
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis