Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyheter » 2012-05-24
 

Nyhetsbrev #2012|02
2012-05-24 | NYHETSBREV

Marknadsräntorna för bo- och konsumtionslån har sedan årsskiftet rört sig marginellt nedåt trots att Riksbanken sänkt reporäntan. Det beror bland annat på att bankerna har krav på sig att bygga upp buffertar inför möjliga kreditförluster orsakade av den ekonomiska krisen i Europa.

För Kassans del innebär det att delägarna visar ett fortsatt stort intresse att ta upp lån, just nu ofta för bilbyte inför sommaren. Styrelsen har därför 2012-05-21 beslutat att tills vidare lämna räntorna oförändrade. Om inte något oförutsett inträffar på marknaden blir nästa avstämningspunkt för eventuell räntejustering 2012-07-01.

Aktuellt låneläge
Gällande räntor är sålunda fortsatt 3,50 procent på insatt kapital, 4,00 procent för lån mot pant och 4,50 procent för borgenslån.

SPDSK Plusgirokonto
Kassans plusgirokonto 5 13 05 -1 avvecklas 2012-05-31. Inbetalningar gjorda till plusgirokontot efter detta datum returneras till avsändaren. I fortsättningen ska inbetalningar företrädesvis göras till bankgirokonto 5909–8673 där du använder dina OCR-nummer för insättning respektive räntor och amorteringar. Undantagsvis kan även bankgiro 283-7144 användas av den som inte har tillgång till sina OCR-nummer.

 
Relaterade länkar
Nyhetsbrev #2 i PDF format
 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2012
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis