Nyheter
Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyheter
Nyheter
Föreningens publicerade nyheter och pressmeddelanden är arkiverade på denna sida i kronologisk ordning med den senaste längst upp. Klicka på texten under rubriken för att kunna läsa hela artikeln och dess innehåll. Observera att copyright regler gäller för allt som är publicerat. Mer information finns i faktarutan till höger.
 
2018-06-20 | NYHETER
Information om hantering av personuppgifter i Sjunde Polisdistriktets Sparkassa
Lagarna kring personuppgifter har förändrats den 25 maj 2018 i EU genom GDPR (General Data Protection Regulation). Vi har med anledning av detta förtydligat vilka uppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dem och hur vi använder information vi fått av våra medlemmar.
 
2018-01-21 | ÅRSSTÄMMA
Årsbesked och kallelse till årsstämma
Årets traditionella kuvertering är avklarad och medlemmarnas årsbesked bör nu ha kommit fram till alla medlemmarna per post. I samma kuvert har kallelse till föreningens årsstämma skickats. Mötet hålls onsdagen den 21 februari klockan 17:00. Senaste datum för anmälan till årsstämman är den 15 februari och kan ske på e-post till styrelsen via kassor@spdsk.se. Är du medlem och inte har fått kallelse så kontakta styrelsen.
 
2016-06-26 | RÄNTOR
Läge för insättningar
Vi har för närvarande en mycket stor efterfrågan på lån. Om ni vill göra en liten extra insättning i ert räntesparande kan ni hjälpa till med att möta den efterfrågan. Titta gärna och jämför vår ränta med andra så ser ni att Kassans ränta är fortsatt mycket attraktiv.
 
2016-05-16 | ÅRSSTÄMMA
Revision av stadgarna
Efter polisens omorganisation har vi fått ändra i stadgarna. Det har stått att föreningen är öppen främst för anställda vid Polismyndigheten i Stockholms län eller Rikspolisstyrelsen. Ingen av dessa myndigheter existerar längre. En förändring har därför föreslagits så att föreningen främst är öppen för anställda vid "Polisväsendet med geografisk placering i Stockholms län". Ändringarna är antagna vid årsstämmorna 2015 och 2016. Registrering hos Bolagsverket av de nya stadgarna har tagit lite tid men nu är de officiella och kan läsas här på hemsidan.
 
2016-01-12 | ÅRSSTÄMMA
Årsbesked och kallelse till årsstämma
Kontrolluppgifterna för 2105 är nu insända till Skatteverket.  Årsbeskeden är nu också på väg ut till medlemmarna per post.  I samma kuvert kommer ni, som vanligt, att finna kallelsen till föreningens årsstämma.
 
2015-12-23 | ALLMÄNT
Läs om kassans intressanta historia!
Flera dokument om kassans historia finns nu uppladdade här på hemsidan under fliken "Om föreningen".  Bekanta er gärna med denna mer än hundratrettioåriga kassas framväxt och utveckling.
 
2015-09-22 | ALLMÄN EKONOMI
Storbanker gynnas av den låga räntan
I vår omvärld har både Sveriges Riksbank och Federal Reserve i USA beslutat lämna räntorna orörda. Kassan ser inte heller någon anledning att justera räntorna för närvarande.  Återigen har en artikel i en av de stora dagstidningarna givit exempel på ränteläget som visar hur väl vi ligger till. Läs gärna länkad artikel och jämför med kassans räntor som ni hittar här på hemsidan.
 
2015-03-24 | ALLMÄN EKONOMI
Ny rekordränta!
Ränteöverraskningarna kommer tätt. Ny rekordlåg nivå på reporäntan från och med den 25 mars; -0.25%. "Hög tid att flytta sparpengarna;" så skriver Dagens Industri de här dagarna. "Hittar man attraktiva nivåer på uppåt 2 procent kan man vara ganska säker på att det kommer att dröja innan storbankerna kan erbjuda det."  Men det är alltså precis vad vi gör på kassan.
 
2015-01-26 | ALLMÄN EKONOMI
Jämför gärna Kassans räntor!
Den fattigaste månaden på året är snart över. Förhoppningsvis har ni någon summa i överskott att sätta in i Kassan för, som ni kan läsa i länkad artikel (länk i kolumnen till höger), ni lär ha svårt att hitta någon bättre ränta än här. Vi har också en liten lånekö så insättningar är extra välkomna just nu.
 
2015-01-20 | ÅRSSTÄMMA
Årsbesked och kallelse till årsstämma
Styrelsen har i helgen ställt i ordning alla årsbesked som ni är på väg ut till medlemmarna per post. Vi har detta år valt att sända alla årsbesked till respektive hemadress. Tillsammans med årsbeskedet kommer kallelse till föreningens årsstämma.
 
2014-09-10 | RÄNTOR
Nya räntor från och med den 1 september
Den rekordlåga räntenivån kräver anpassning även från kassans sida, särskilt efter att Riksbankens beslut den 4 september att hålla reporäntan oförändrad talar för att nivån kommer att hålla i sig. Nya räntor med verkan från 1 september framgår på denna hemsida.
 
Nya räntor från och med den 1 juli
2014-07-07 | RÄNTOR

Riksbankens beslut den 2 juli att sänka reporäntan med 0,5% har gjort justeringar nödvändiga även för kassan. Nya räntor med verkan från 1 juli framgår på denna hemsida. Mer information sändes ut till medlemmarna via nyhetsbrev.
 
2014-06-07 | ALLMÄN EKONOMI
Har ni fått återbäring på skatten?
Läge att göra en insättning i kassan.  Du sparar till förmånliga räntor och dina pengar kommer andra medlemmar till nytta. Försommarhälsningar från styrelsen.
 
2014-01-28 | ALLMÄN EKONOMI
Nyttig information om sparande i banker
Ett lästips från styrelsen finns i länkad artikel till höger. Läs och begrunda! Antingen göda storbankerna genom att spara där till dålig ränta.  Eller bidra till den fina idén som sparkassan är och spara till god ränta där sparade pengar hjälper andra medlemmar och kollegor att ta lån som de behöver. Det står fortfarande medlemmar i kö för att få ta lån. Så insättningar är välkomna.
 
2014-01-27 | ÅRSSTÄMMA
Årsbesked och kallelse till årsstämma
Årsbeskeden till medlemmarna har skickats ut tillsammans med kallelse till stämman som äger rum den 19 februari klockan 19:00 på restaurang Plommonträdet i polishuset på Kungsholmen. Om ni inte har fått ert årsbesked och/eller önskar kallelse till stämman så kontakta någon i styrelsen per e-post eller telefon som ni hittar här på hemsidan.
 

2013-12-05 | INSÄTTNINGAR
Stor efterfrågan på kapital
Efterfrågan på kapital från kassan är just nu väldigt stor.  För att kunna möta denna efterfrågan så snabbt som möjligt ber vi er som tänkt sätta undan en slant att göra den inbetalningen nu.  Ni ökar inte bara ert eget sparande eller minskar ert lån - ni hjälper också andra medlemmar som är i behov av pengar innan helgerna.

 
2013-09-24 | RÄNTOR
Nya räntor från den 1 september, gott om medel finns att låna
Såsom aviserats i tidigare nyhetsbrev har styrelsen hållit beredskap för ränteändringar efter sommaren. Riksbanken beslutade den 4 september att hålla reporäntan oförändrad vid 1 procent utan förväntade höjningar förrän slutet av nästa år. Efter att ha tittat på andra aktörer på marknaden och de rörelser vi ser in och ut ur kassan så ser vi nu behov av en mindre justering. De nya räntorna ser ni här på hemsidan. Räntorna gäller från och med den 1 september och ingenting annat.
 
2013-07-23 | ALLMÄNT
Goda förutsättningar för lån!
Har ni fått ögonen på något under semestern? Förutsättningarna i kassan är just nu goda för lån. Det finns likvida medel redo att låna ut. Räntorna ser ni här på hemsidan.
 

2013-06-20 | ALLMÄNT
Stor efterfrågan på lån!
Kassans olika tjänster är väldigt attraktiva, just nu är det stor efterfrågan på att få låna av kassan. För att kunna tillgodose alla lånen skulle sparandet behöva bli större. Kassans sparkonto är jämfört med storbankernas sparkonton väldigt förmånligt.  Ett ypperligt sätt att sätta undan lite av skatteåterbäringen.

 

2013-03-18 | ALLMÄNT
Spar- och ränteräknaren är klar
Efter att vi lanserade den nya hemsidan har våra spar- respektive räntekalkylerare varit ur funktion på grund av tekniska problem. Med lite extern hjälp har vi nu kunnat åtgärda problemet och har nöjet att meddela att båda räknarna är nu tillgängliga på hemsidan.

 
2013-02-03 | ALLMÄNT
Skifte på ordförandeposten
Efter 16 år som föreningens ordförande lämnade Krister Hansén vid stämman den 20 februari 2013 över klubban till den nyvalda ordföranden Gunnar Wärnberg. Gunnar är 47 år gammal och arbetar sedan många år tillbaka vid Rikskriminalpolisen.
 

2013-02-13 | ALLMÄNT
Anmäl alltid ny post- och e-postadress
Varje år kommer det tillbaka ett antal kontrolluppgifter på grund av felaktiga adressuppgifter. För att all korrespondens till våra medlemmar ska gå fram, vänligen anmäl er nya adress till Kassan i samband med att ni flyttar. Ange också aktuell e-postadress för att kunna ta emot nyhetsbrev och annan information. Medlemmar som inte bor kvar på samma adress vid inträde i kassan och inte har meddelat detta, skicka en e-post med den nya adressen till kassor@spdsk.se.

 

2013-01-25 | ALLMÄNT
Sven-Anders Hammarberg - en Kassaprofil
SPDSK styrelse kännetecknas av att ledamöterna som regel stannar många år på sina respektive poster och av dess färgstarka personligheter som genom åren satt sin prägel på Kassan. En av de mest färgstarka var Sven-Anders Hammarberg, kassören som under 30 års tid ”var Kassan”.

 

2013-01-22 | ALLMÄNT
Kassans hemsida får ett ansiktslyft
I vår strävan för bättre kommunikation med föreningens delägare, har vi utvecklat en ny hemsida med mer information och bättre funktioner för att effektivisera delägarnas insyn i föreningens verksamhet. Hemsidan har fått en helt ny modern layout med bättre ergonomisk navigering och en snabbare tillgång till innehållet.

 
2013-01-21 | ALLMÄNT
Kallelse till stämma 2013

Delägarna i Sjunde Polisdistriktets sparkassa, Ekonomisk förening, kallas härmed till ordinarie årsstämma onsdagen den 20 februari 2013 klockan 18:00 i Polishusets restaurang Plommonträdet.
 
2013-01-06 | ALLMÄNT
En historisk tillbakablick
Under den senare hälften av 1800-talet präglades Stockholm av den framväxande industrialiseringen och en därmed följande inflyttning. Det var smutsigt och trångbott och svårast hade de som lämnade landsbygden i hopp om att få ett arbete i huvudstaden. Bränder uppstod i de dåliga bostäderna och ordningen på stadens gator var inte den bästa. Stockholm införde därför under denna tid en yrkesbrandkår och moderniserade polisväsendet.
 
2011-12-20 | ALLMÄNT
God jul och gott nytt år
Ordförande och styrelsemedlemmarna för Sjunde Polisdistriktets Sparkassa önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi hoppas att det nya året för med sig lycka och god hälsa till er alla.
 
Copyright

Observera att all information, bilder och logotyper på denna hemsida är copyright skyddade enligt svensk lag och får inte användas på annat håll utan föreningsstyrelsens skriftliga medgivande.

Information som har hämtats från vår hemsida ska alltid hänvisas till www.spdsk.se.

 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2018
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis