Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyheter » 2014-07-07
 

Nyhetsbrev #2014|02
2014-07-07 | NYHETSBREV

En av styrelsens absoluta huvuduppgifter är att hitta rätt balans mellan in-och utlåningsräntor. Det kräver en aktiv omvärldsbevakning. Vid det senaste styrelsemötet stod vi inför Riksbankens beslut om reporäntas förväntades få en marginell förskjutning nedåt. Det blev dock vad som i massmedia kallats för en chocksänkning. Man sänkte med 50 punkter och aktörer på marknaden har omedelbart följt efter. Detta har tvingat även kassan till justeringar.

Vi har därför valt att sänka räntan på lån mot säkerhet med 40 punkter till 2,59% och inlåningsräntan med 35 punkter till 2,30%. Vi minskar därmed räntegapet något för att kunna erbjuda så god avkastning som möjligt på insatta medel. Räntan på lån mot borgen lämnar vi oförändrad på en nivå som står långt under de flesta andra aktörerna på marknaden.

Aktuellt låneläge
Det finns fortfarande en viss lånekö. Den är hanterbar och bra för kassan och vi tror att de åtgärder på räntesidan som nu har gjorts skall göra att den här balansen hålls. Lite pengar bör man unna sig att spendera extra under sommaren men styrelsen påminner om att det kan vara läge att sätta undan eventuell skatteåterbäring som sparade medel i kassan. Pengarna gör nytta där.

Alla nya medlemmar i styrelsen är nu igång
Som det stod i förra nyhetsbrevet så deltog de flesta nya styrelsemedlemmarna i marsmötet. Mikael Markestad är nu hemkommen från sin tjänstgöring i Kosovo och var med på mötet den 30 juni. Därmed är alla nya medlemmar igång och involverade i arbetet. Det känns mycket bra för framtiden.

Som ni ser arbetar styrelsen oförtrutet även i sommarvärmen för att hålla denna fina kassa i god form. Med detta önskar jag er mycket sköna och avslappnande sommardagar -veckor och -månader.

Ordföranden

 
Relaterade länkar
Nyhetsbrev #2 i PDF format
 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2012
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis