Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyheter » 2014-04-09
 

Nyhetsbrev #2014|01
2014-04-09 | NYHETSBREV

Trots turbulens i vår nära omvärld tycks finansmarknaderna reagera tämligen lugnt. Mycket små eller inga ränterörelser i omvärlden; börser har hickat till lite grand men har gått bra sett över det första kvartalet. Utifrån detta har styrelsen bedömt att kassans räntor kan lämnas oförändrade. Sett mot andra institutioner är det fortsatt mycket bra räntor som vi kan erbjuda.

Aktuellt låneläge
Trots ett lite ansträngt likviditetsläge har kassan lyckats med att hjälpa i stort sett alla medlemmar som stod i låne kö med att få sina pengar. Som mest uppgick de önskade medlen i lånekön till 16 miljoner kronor. Det var ett styrkeprov som kassan väl bestod och nu finns ökat utrymme att låna igen. Insatta sparmedel är fortsatt välkomna för att täcka framtida lånebehov.

Ny medlemmar i styrelsen sedan årsmötet
Den 19 februari fick jag för första gången sitta som ordförande vid kassans årsmöte. Det var en trivsam uppgift att få berätta för de medlemmar som kommit om hur kassan växt och vilken omfattning den faktiskt har idag. Extra glädjande att få presentera flera nya styrelsemedlemmar. Bland dem, för första gången sedan 1883, två kvinnor.

Dem av er som kom till mötet fick njuta av en god pytt och en öl. För er som inte var där kommer här en kort presentation av de nya personerna i styrelsen. Vi är ganska många i styrelsen just nu. Vi tror på systemet att adjungera personer till styrelsen för att de skall kunna överlappa med äldre medlemmar och lära av deras erfarenhet.

Jan Strindlund (adjungerad i styrelsen) hade jobbat 10 år på Säkerhetspolisen när hans verksamhet nyligen flyttades över till Rikskriminalpolisen som han nu tillhör. Han har varit kassör i SACO-föreningen på sin arbetsplats. Janne är gift och har en dotter som just fyllt sju år.

Camilla Åström (revisorsuppleant) är verksam inom polisväsendet sedan 1991. Sedan dess har hon hunnit med att studera en del och bilda familj. I familjen finns en kille och en tjej på 8 resp 5 år. Camilla jobbar med HR-frågor, främst inför övergången till ny organisation 2015.

Annika Ingvarsson (adjungerad i styrelsen) jobbar vid krimenheten i Södertörn. Hon har för kassan mycket viktiga tidigare erfarenheter som bl a chef Bedrägerienhet Syd och från Södermalms sparkassa (innan den gick upp i Centralpolisen-Birka). Hon är med i styrelsen i sin bostadsrättsförening och hennes sambo, Boel, är också polis i Stockholm.

Mikael Markestad (revisor) jobbar just nu för EU i Kosovo. Han kommer hem i sommar och återgår då sitt arbete inom polisväsendet där han jobbat i cirka fem år. Innan dess jobbade han vid Västerortspolisen, också där i cirka fem år.

Det första styrelsesammanträdet med de nya medlemmarna (förutom Mikael) hölls nu i mars och det är med stor glädje jag kan hälsa dem välkomna och tala om för er att det är kompetenta och trevliga personer som har kommit in för att hjälpa till med att styra kassan.

Ordföranden

 
Relaterade länkar
Nyhetsbrev #1 i PDF format
 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2012
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis