Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyhetsbrev » 2016-05-24
 

Nyhetsbrev #2017|01
2017-03-12 | NYHETSBREV

För tredje året i följd hölls årsstämma i Odd Fellows fina lokaler. Efter mötet var det tid för förplägnad och samvaro. En del saker ur den verksamhetsberättelse som lästes upp tycker jag är värda att ta upp också här. De säger ganska mycket om vad som händer i denna aktiva kassa:

"Under 2016 har ca 4500 transaktioner skett i kassan, vi har fått 30 nya medlemmar och balansomslutningen har växt med drygt 12mkr. Arbetet med att öka andel lån med säkerhet i kapital, panträtt eller pantbrev har fortsatt och uppgår till ca 96% under 2016 motsvarande siffra 2015 var 92% övriga lån är borgenslån. Sparkassan var under 2016 huvudlångivare vid 11 bostadsköp (fastighet eller bostadsrätt). De senaste 3 åren har medlemmarnas samlade kapital växt med dryga 26 %".

Räntor
Stämman beslutade att lämna räntan oförändrad. Styrelsen fortsätter som vanligt att bevaka utvecklingen under året för att kunna göra nödvändiga justeringar om så behövs.

Vid valet till styrelsen var det denna gång inga nya ansikten som presenterades. Däremot var det dags att tacka Krister Hansén för hans insatser som ordförande och styrelsemedlem. Under sina år som ordförande drev Krister starkt arbetet med att modernisera kassan och göra den till en institution i tiden. Samtidigt har han en blick för det historiska värdet i SPDSK. Just denna balans mellan kontinuitet och förändring är en så viktig del i att föreningen har kunnat leva vidare i mer än 130 år.

Krister har också väldigt väl representerat den effektivitet och omtanke som präglar kassans verksamhet.

Slutligen så en uppmaning att sätta in extra slantar hos oss. Det är just nu en stor efterfrågan på våra lån och vi tar gärna emot extra insättningar för att kunna möta så många av dessa önskemål som möjligt.

Ordföranden

 
Relaterade länkar
Nyhetsbrev #1 i PDF format
 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2012
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis