Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Aktuella räntor

Allt om våra räntor
Föreningens preliminära räntor för kapitalsparande respektive lån mot pant eller borgen fastställs av årsstämman efter avslutat verksamhetsår. Styrelsen korrigerar räntorna efter kontinuerlig analys av marknaden för att säkerställa delägarnas kapital och lån.

Ränta för sparkapital
Preliminär ränta för sparkapital beslutas av föreningens årsstämma och kan under verksamhetsåret ändras av styrelsen. Kapitalränta utbetalas årsvis vid verksamhetsårets slut (31 december) och utbetalas till delägarens sparkapitalkonto. För mer information om utbetalningar till annan bank, klicka här.

Ränta för lån mot pantsäkerhet
Föreningens årsstämma har beslutat att delägare som tar lån mot säkerhet av kapital och/eller fast egendom, har en lägre låneränta än den som lånar mot borgen. För mer information om inbetalning av lån till föreningens konton, klicka här.

Ränta för lån mot borgen
Ränta för lån mot borgen beslutas av föreningens årsstämma och kan under verksamhetsåret ändras av styrelsen.
För mer information om inbetalning av lån till föreningens konton, klicka här.

Ränteändringar
På vår hemsida har du alltid tillgång till aktuella in- och utlåningsräntor. Du kan också följa hur räntorna rört sig sedan år 1980
.

År
Kapital
Lån
Diff. ränta
Räntemarginal
2015-04-01
1,40%
1,69%
3,65%
-
2014-09-01
2,00%
2,29%
4,25%
-
2014-07-01
2,30%
2,59%
4,25%
-
2013-09-01
2,65%
2,99%
4,25%
-
2013-01-01
2,75%
3,25%
4,00%
-
2012-10-01
3,25%
3,75%
4,50%
-
2012-01-01
3,50%
4,00%
4,50%
-
2011-06-01
3,50%
4,00%
4,50%
-
2011-03-01
3,25%
3,75%
4,25%
-
2011-01-01
2,75%
3,25%
3,75%
-
2010-07-01
2,00%
2,50%
3,00%
-
2010-01-01
1,50%
2,00%
2,50%
-
2009-08-01
1,30%
1,80%
2,05%
-
2009-03-01
2,20%
2,70%
2,95%
-
2009-01-01
3,00%
3,50%
-
0,50%
2008-07-01
5,25%
5,75%
-
0,50%
2008-04-01
4,75%
5,25%
-
0,50%
2008-01-01
4,25%
4,75%
-
0,50%
2007-01-01
4,00%
4,50%
-
0,40%
2006-07-01
3,10%
3,50%
-
0,60%
2006-01-01
2,70%
3,90%
-
0,70%
2005-07-01
2,20%
2,90%
-
0,70%
2005-01-01
3,00%
3,70%
-
0,80%
2004-05-01
3,10%
3,90%
-
0,80%
2004-01-01
3,70%
4,50%
-
0,90%
2003-09-01
4,00%
4,90%
-
0,90%
2003-01-01
4,40%
5,30%
-
1,00%
2002-01-01
4,50%
5,50%
-
0,90%
2001-01-01
5,00%
5,90%
-
1,00%
2000-01-01
5,00%
6,00%
-
0,75%
1999-01-01
5,00%
5,75%
-
1,25%
1998-01-01
5,25%
6,50%
-
1,00%
1997-01-01
6,00%
7,00%
-
0,75%
1996-01-01
10,00%
10,75%
-
1,00%
1995-01-01
10,00%
11,00%
-
1,50%
1994-01-01
9,00%
10,50%
-
1,00%
1993-01-01
12,00%
13,00%
-
1,50%
1992-01-01
12,50%
14,00%
-
1,50%
1991-01-01
12,50%
14,00%
-
1,25%
1990-01-01
13,75%
15,00%
-
1,00%
1989-01-01
11,00%
12,00%
-
1,00%
1988-01-01
12,00%
13,00%
-
1,00%
1987-01-01
12,00%
13,00%
-
1,00%
1986-01-01
13,00%
14,00%
-
1,00%
1985-01-01
13,00%
14,00%
-
1,00%
1984-01-01
12,00%
13,00%
-
1,00%
1983-01-01
13,00%
14,00%
-
1,00%
1982-01-01
14,00%
15,00%
-
1,00%
1981-01-01
14,00%
15,00%
-
1,00%
1980-01-01
12,00%
13,00%
-
1,00%
 
Aktuella räntor
Kapital
Lån pant
Lån borgen
1,40%
1,69%
3,65%
Information
Aktuella räntor gäller sedan den 1 april 2015.
 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2018
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis