Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyheter » 2014-09-10
 

Nyhetsbrev #2014|03
2014-09-10 | NYHETSBREV

Styrelsen har kunnat följa hur de låga räntorna på marknaden har direkt påverkan på kassans situation. Veckans beslut från Riksbanken att lämna reporäntan oförändrad innebär att nivån kommer att vara lika låg under en tid framöver. I Riksbankens prognos talas om höjningar tidigast i slutet av 2015. Kassan måste fortsätta sin anpassning till det rådande läget för att hålla en långsiktigt hållbar balans.

Vi har därför, med verkan från 1 september, sänkt räntan på lån mot säkerhet med 30 punkter till 2,29% och inlåningsräntan med 30 punkter till 2,00%. För att kunna erbjuda en så hög inlåningsränta som möjligt håller vi kvar räntan på lån mot borgen oförändrad.

Aktuellt låneläge
I dagsläget vill vi uppmana våra medlemmar till att ta tillfället och utnyttja de nya räntorna till att låna i kassan. Vår fina ränta på insatt kapital har lett till att många velat komma till oss med sina sparmedel på sistone. Nu är det dags att låta dessa pengar komma i arbete. Hösten är en bra tid att sätta igång med projekt man kanske tänkt sig sedan länge. I kassan finns nu gott om medel att låna av för att kunna förverkliga dem.

Fast ännu är hösten sensommar och härligt skön. Vi i styrelsen önskar er njutningsfulla dagar.

Ordföranden

 
Relaterade länkar
Nyhetsbrev #3 i PDF format
 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2012
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis