Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » In- och utbetalningar

In- och utbetalningar

Inbetalning för amortering och räntor
Alla inbetalningar gällande amortering av lån ska ske till föreningens bankgiro, 5909-8673. Observera att ditt personliga OCR-nummer/lånenummer måste anges vid alla inbetalningar. Vid uteblivna inbetalningar skickas påminnelse till låntagaren. Avgift för påminnelse 1 är 50 kronor och för påminnelse 2 150 kronor. Därefter lämnas ärendet över till Kronofogdemyndigheten.

Inbetalning för sparande
Alla inbetalningar gällande sparande ska göras till föreningens bankgiro, 5909-8673. Observera att ditt personliga OCR-nummer/kontonummer måste anges vid alla inbetalningar.

Utbetalning av kapital
Utbetalning av sparkapital sker efter överenskommelse med föreningens kassör och till valfri (svensk) bank. Kontakta alltid kassören i god tid så att utbetalning kan ske vid önskad tidpunkt.

Andra bank- och bankgirokonton
Insättningar kan, undantagsvis och efter överenskommelse med föreningens kassör, också göras till föreningens konto i Swedbank. Bankkontot har clearingnummer 8327-9 och kontonummer 994 603 424-7.

Meddela alltid kassören om större insättningar
Alla större insättningar, oavsett om det gäller sparande eller amortering, skall alltid meddelas kassören innan inbetalningen genomförs.

Information om OCR-nummer
Alla delägare har två personliga OCR-nummer, ett för sparande och ett för räntor och amortering. Dessa återfinns längst ner på kontrolluppgiften som delägarna erhåller i slutet av januari varje år. För mer information eller eventuella frågor, var god kontakta föreningens kassör
.

 
Bankgirokonton

Bankgirokonto för OCR-insättningar
5909-8673

Övriga konton

Konto i Swedbank
8327-9, 994 603 424-7

 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2018
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis