Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyheter » 2012-09-09
 

Nyhetsbrev #2012|03
2012-09-09 | NYHETSBREV

Våren och sommaren har varit skakiga med krisande banker inte bara i Grekland utan också i Italien och Spanien. Även om den Europeiska Centralbanken nu försöker ta krafttag kommer det att vara fortsatt oroligt i vår omvärld. Svikande konjunktur och hög kronkurs drabbar därför även den svenska exportindustrin. För att stimulera hemmamarknaden har Riksbanken därför 2012-09-06 sänkt reporäntan med 0,25 procent. En rad banker och kreditinstitut justerar nu ned sina räntor vilket också påverkar Sparkassan. Styrelsen har därför beslutat att fr.o.m. 2012-10-01 sänka räntorna på inlåning och utlåning mot pant- eller kapital med 0,25 procent.

Aktuellt låneläge
Från den 1 oktober betalar Kassan sålunda 3,25 procent ränta på insatt kapital, medan låntagarna betalar 3,75 procent för lån mot pant och oförändrat 4,50 procent för borgenslån.

SPDSK styrelse
Kassans styrelse genomgår en planerad föryngringsprocess. Inför nästa verksamhetsår behöver vi rekrytera styrelsesuppleanter samt revisor- och revisorssuppleanter. Eftersom styrelsen vill finnas nära delägarna bör ledamöter och revisorer tjänstgöra vid polismästarområden, RPS och RKP och ha ett stort kontaktnät, t.ex. som personalombud. Det är också önskvärt att de nya har minst 10 år kvar till pension. Om du tycker att det skulle vara intressant att jobba i styrelsen eller om du känner någon du tror passar för uppdraget, skicka ett mail innehållande en kort presentation till ordforande@spdsk.se.

 
Relaterade länkar
Nyhetsbrev #3 i PDF format
 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2012
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis