Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Nyheter » 2013-09-25
 

Nyhetsbrev #2013|03
2013-09-25 | NYHETSBREV

Såsom aviserats i tidigare nyhetsbrev har styrelsen hållit beredskap för ränteändringar efter sommaren. Riksbanken beslutade den 4 september att hålla reporäntan oförändrad vid 1 procent utan förväntade höjningar förrän slutet av nästa år. Efter att ha tittat på andra aktörer på marknaden och de rörelser vi ser in och ut ur kassan så ser vi nu behov av en mindre justering.

Vi behöver göra låneräntan mot säkerhet än mer konkurrenskraftig och sänker den därför till 2,99 %. Detta är en mycket bra ränta och tillåter ett förmånligt heltäckande lån för den som vill låna till att köpa bostad. Detta måste finansieras. Vi vill fortsatt stimulera till långsiktigt sparande i kassan och vi vill inte stänga möjligheten till lån mot borgen (främst ägnat till de lite mindre hushållslånen). Vi sänker därför kapitalräntan så lite som möjligt och höjer låneräntan mot borgen med 0,25 %.

Efter styrelsens räntebeslut den 16 september så gäller följande räntor per 16 september.

Aktuellt låneläge
Just nu har kassan gott om likvida medel att erbjuda till lån för de förmånliga räntor som just redovisats. Välkomna in via hemsidan med er ansökan. Det finns fortfarande även något utrymme för nya medlemmar.

Nomineringar efterlyses
För att Kassan ska fungera optimalt krävs det att de förtroendevalda har en närhet till delägarna på våra olika arbetsplatser. Valberedningen vill därför gärna under hösten ha in namnförslag. Önskemål till nästa stämma är delägare som vill gå in som revisor och revisorssuppleant samt styrelsesuppleant. Anmäl dig själv eller någon du tror skulle passa till: ordforande@spdsk.se.

En liten historisk reflektion
Det här med ordförandeskapet för kassan är fortfarande en ny och utmanande uppgift för mig. Det är mycket att tänka på innan ett beslut om ränteförändringar, beslut som påverkar andra människor och (åtminstone en del av) deras ekonomi. Det här med polisiärt sparande av pengar är inte alltid helt enkelt. Om detta fick jag en påminnelse när jag satt och läste om bankkraschen på Island. I en artikel i The Guardian den 10 oktober 2008 talas om hur brittiska polismyndigheter och kommunstyrelser hade sparat upp till en miljard pund i isländska banker när kraschen slog till. I topp låg Metropolitan Police med 30 miljoner pund. De här och andra sparade brittiska medel fick premiärminister Gordon Brown att gå till en tämligen hätsk offensiv mot Island. The Guardian beskriver hur Brown, i “ovanligt aggressiva ordalag” förklarat sig villig att använda antiterrorlagar mot Island och frysa isländska tillgångar i England för att få tillbaks de brittiska polispengarna.

Islands premiärminister, Geir Haarde, kommenterade något lakoniskt att det inte var ”så trevligt” att bli föremål för antiterrorlagstiftning. Den som är hugad kan läsa mer om detta på; http://www.theguardian.com/business/2008/oct/10/banking-creditcrunch.

Jag kan försäkra och lugna er att sittande styrelse för kassan håller en väsentligt lägre profil än så.

Med tillönskan om en god höst,

Ordföranden

 
Relaterade länkar
Nyhetsbrev #3 i PDF format
 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2012
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis