Om föreningen Våra delägare In- och utbetalningar Aktuella räntor Kalkylera Kontakta oss
Startsidan » Om föreningen

Om föreningen
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa är en ekonomisk förening som grundades 1883 och är därmed Stockholmspolisens äldsta sparkassa. I mer än 130 år har kassan bistått sina delägare med lån och givit god utdelning på insatt kapital.

Verksamhet
Föreningen har till ändamål att främja delägarnas ekonomiska intresse genom att från delägarna mottaga penningar till förvaltning samt tillhandahålla delägarna lån från i föreningen tillgängligt kapital. I övrigt se föreningens stadgar.

Styrelse
Föreningens styrelse består av ordförande, kassör, vice kassör och sekreterare. Styrelsen, förutom kassören, arbetar helt ideellt och lyfter varken lön eller arvoden. Detsamma gäller föreningens revisorer. Detaljerad information om hur styrelsen väljs, se föreningens stadgar.

Lånetak för borgenslån
Styrelsen beviljar ej borgenslån över 150,000 kronor utan särskild prövning.

Övrig information
Föreningen är skyldig att informera om att kontobehållningen inte omfattas av insättningsgarantin enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

* Klicka på styrelsemedlemmarnas namn för att skicka e-post till dem.

Föreningens historia
Föreningen har framgångsrikt verkat sedan 1883. Den grundades av några eldsjälar som såg det som en väg att lindra den nöd många av dåtidens polismän och deras familjer led. Anställningstrygghet saknades liksom ersättning vid sjukdom och invaliditet. De ekonomiska problemen kunde förstärkas av att polismännen inte fick låna pengar i bank.

Med hjälp av Kassan kunde de få hjälp att klara ekonomin under t.ex. en längre sjukdomsperiod. Förhållandena blev med tiden bättre men Kassan gav då en möjlighet att bygga ett eget hus eller köpa bil. Så har det fortsatt in i vår tid. Kassan har arbetat vidare men allt har inte alltid varit sol och medvind. Olika juridiska och fiskala påbud har tvingat fram nya lösningar. Om allt detta kan du läsa i nedanstående dokument.

Klicka på nedanstående länkar för att läsa de olika dokumenten i PDF format.

 

 
Föreningens styrelse

Ordförande
Annika Ingvarsson

Kassör
Joakim Olsson, +46 72 180 27 00

Vice kassör
Erik Ramberg, +46 73 077 12 62

Sekreterare
Mattias A

Suppleanter
Stefan Johannesson, Jan Strindlund

Revisorer
Mikael Markestad, Camilla Åström

 
Sjunde Polisdistriktets Sparkassa, Ekonomisk förening
106 75 Stockholm
© Sjunde Polisdistriktets Sparkassa 2018
Hemsidan är producerad av Kostas Fraggidis